Privaatsuspoliitika eesmĂ€rk on anda fĂŒĂŒsilisele isikule teavet isikuandmete töötlemise eesmĂ€rgi, ulatuse, kaitse ja töötlemistĂ€htaja kohta andmete saamise ja töötlemise ajal.

Tehes koostööd K.Konstruktor OÜ-ga, vĂ”ib isikult nĂ”uda isiklikku laadi teavet, sealhulgas nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Teave on vajalik otsese koostöö tagamiseks – tellimuse töötlemiseks, tarnimiseks ja arvelduste haldamiseks ja/vĂ”i töösuhte sĂ”lmimiseks ning sĂ€ilitamiseks. K.Konstruktor OÜ-s kasutatakse isikuandmeid jĂ€rgides kĂ”rgemaid turvalisusstandardeid.

Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
Isikuandmete vastutav töötleja on K.Konstruktor OÜ, ĂŒhtne registrikood 10893312 juriidiline aadress SĂ”pruse pst 29, 10615 Tallinn. OÜ kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud kĂŒsimustes on telefoninumber 6562878 vĂ”i e-posti aadress info@k-konstruktor.com. Kasutades neid kontaktandmeid vĂ”i pöördudes K.Konstruktor OÜ juriidilisele aadressile, vĂ”ib esitada pĂ€ringu isikuandmete töötlemise kohta.

Dokumendi kohaldamisala
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud vĂ”i tuvastatava fĂŒĂŒsilise isiku kohta – K.Konstruktor OÜ kliendi, koostööpartneri, töötaja, töökoha kandidaadi vĂ”i ettevĂ”tte kĂŒlastaja kohta. Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:
‱ fĂŒĂŒsiliste isikute suhtes – töötajad, tulevased töötajad, kliendid ja teised teenuste tarbijad (sealhulgas tulevased, endised ja praegused);
‱ K.Konstruktor OÜ territooriumi ja ruumide kĂŒlastajate suhtes, sealhulgas need, kelle suhtes kasutatakse videovalvet.
K.Konstruktor OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, jĂ€rgib isiku Ă”igusi isikuandmete töötlemise Ă”iguspĂ€rasusele kooskĂ”las kohaldatavate Ă”igusaktidega – isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nĂ”ukogu 27. aprilli 2016. aasta mÀÀrus (EL) 2016/679 fĂŒĂŒsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning teised kohaldatavad privaatsus- ja andmetöötlusalased Ă”igusaktid.

Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sĂ”ltumata sellest, millisel kujul ja/vĂ”i keskkonnas annab isik andmeid (K.Konstruktor OÜ veebilehel, e-posti, telefoni teel vĂ”i kohapeal) ning millistes ettevĂ”tte sĂŒsteemides vĂ”i paberkujul neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmÀrgid
K.Konstruktor töötleb isikuandmeid alljÀrgnevatel eesmÀrkidel:
‱ Teenuste osutamisel ja toodete mĂŒĂŒmisel:
o kliendi tuvastamiseksi;
o lepingu ja/vÔi arve koostamiseks ja allkirjastamiseks;
o kauba tarnimiseks ja/vÔi teenuste osutamiseks;
o garantiikohustuste tÀitmiseks;
o klienditeeninduseks;
o vastuvÀidete lÀbivaatamiseks ja töötlemiseks;
o klientide hoidmiseks, lojaalsuse tÔstmiseks ja rahulolu mÔÔtmiseks;
o arvelduste haldamiseks;
‱ K.Konstruktor OÜ teenusekvaliteedi tagamiseks, vastuvĂ€idete lĂ€bivaatamiseks ja töötlemiseks telefonivestluste salvestiste raames. Vestluste salvestisi sĂ€ilitatakse ĂŒks kuu. Selle tĂ€htaja lĂ”ppedes tagab K.Konstruktor OÜ andmete tĂ€ieliku automaatse kustutamise.
‱ K.Konstruktor OÜ vara ja isikute turvalisuseks, varguste ning pettuste Ă€rahoidmiseks K.Konstruktor OÜ territooriumil ja ruumides, sĂŒĂŒteo kindlakstegemiseks, vĂ”imalike seaduserikkujate tuvastamiseks videovalve abil. Videovalve andmeid sĂ€ilitatakse ĂŒks kuu. Selle tĂ€htaja lĂ”ppedes tagab K.Konstruktor OÜ andmete tĂ€ieliku automaatse kustutamise eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nĂ”utud vĂ”i pole kindlaks tehtud sĂŒĂŒtegusid. Kui andmeid on eelnevalt nĂ”udnud pĂ€devad riigi- vĂ”i kohalikud asutused vĂ”i on tuvastatud sĂŒĂŒtegusid, sĂ€ilitatakse andmed vajaduse korral;
‱ teabe andmiseks riiklikele haldusasutustele ja operatiivtegevuse ĂŒksustele riigivĂ€listes Ă”igusaktides sĂ€testatud juhtudel ja mahus;
‱ muudel erieesmĂ€rkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil K.Konstruktor OÜ edastab isikuandmeid.
Isikuandmete töötlemine
K.Konstruktor OÜ töötleb isikuandmeid, kasutades nĂŒĂŒdistehnoloogiate vĂ”imalusi, vĂ”ttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ja saadaolevaid organisatoorseid, finants- ja tehnilisi ressursse.

Isikuandmed vĂ”ib ĂŒle anda usaldusvÀÀrsetele teeninduspartneritele, kes osutavad konkreetseid teenuseid, nĂ€iteks ressursside planeerimissĂŒsteemi tagajatele, ettevĂ”ttele, kes osutab valve- ja turvateenuseid.

Isikuandmete saajate kategooriad
K.Konstruktor OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid vĂ”i koostöö ajal saadud mis tahes andmeid, vĂ€lja arvatud:
‱ kui tuleb andmed anda kolmandale isikule sĂ”lmitud lepingu raames, et teha mĂ”nda lepingu tĂ€itmiseks vajalikku vĂ”i seadusega delegeeritud toimingut (nĂ€iteks pangale arvelduste tegemiseks, kullerposti teenuse osutajale tellimuse kĂ€ttetoimetamiseks vĂ€ljapoole K.Konstruktor OÜ tarneala, ressursside planeerimise sĂŒsteemi hoidjale andmesĂ€ilitamise ja töötlemise eesmĂ€rgil, valveettevĂ”ttele videovalve raames turvalisuse tagamiseks);
‱ Ă”igusaktides ettenĂ€htud isikutele nende pĂ”hjendatud taotluse alusel Ă”igusaktides sĂ€testatud korras ja mahus;
‱ Ă”igusaktides sĂ€testatud juhtudel K.Konstruktor OÜ Ă”igustatud huvide kaitseks, nĂ€iteks pöördudes kohtusse vĂ”i teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on riivanud eespool nimetatud Ă”igustatud huve.
Isikuandmete sÀilitamise kestus
K.Konstruktor OÜ sĂ€ilitab ja töötleb isikuandmeid, kuni kehtib vĂ€hemalt ĂŒks jĂ€rgnevatest kriteeriumitest:
‱ ainult nii kaua, kuni kehtib isikuga sĂ”lmitud leping;
‱ kuni Ă”igusnormides sĂ€testatud korras saab K.Konstruktor OÜ vĂ”i isik kasutada oma Ă”iguspĂ€raseid huve (nĂ€iteks esitada vastuvĂ€iteid vĂ”i esitada vĂ”i menetleda hagi kohtus);
‱ kuni ĂŒhel pooltest kehtib Ă”iguslik kohustus sĂ€ilitada andmeid;
‱ kuni kehtib isiku nĂ”usolek vastavaks isikuandmete töötluseks, juhul kui puudub muu Ă”iguslik alus andmetöötluseks.
PÀrast seda, kui lÔpevad eespool nimetatud asjaolud, isikuandmed arhiivitakse, kustutatakse vÔi likvideeritakse.

JuurdepÀÀs isikuandmetele ja teise isiku Ôigus
Isikul on Ôigus saada Ôigusaktides sÀtestatud teavet seoses tema andmete töötlemisega.

Isikul on kooskĂ”las Ă”igusaktidega ka Ă”igus nĂ”uda K.Konstruktor OÜ-lt juurdepÀÀsu oma isikuandmetele, samuti nĂ”uda nende tĂ€iendamist, parandamist vĂ”i kustutamist vĂ”i töötlemise piiramist isiku suhtes vĂ”i Ă”igus esitada vastuvĂ€iteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud K.Konstruktor OÜ seadusjĂ€rgsete (Ă”iguspĂ€raste) huvide alusel), samuti Ă”igus andmete ĂŒlekandmisele. Need Ă”igused on teostatavad niivĂ”rd, kuivĂ”rd andmetöötlus ei tulene K.Konstruktor OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate Ă”igusaktidega kehtestatud ning mis viiakse ellu ĂŒhiskonna huvidest lĂ€htuvalt.

Isik vÔib esitada taotluse oma Ôiguste teostamiseks:
‱ kirjalikus vormis kohapeal K.Konstruktor OÜ bĂŒroos, esitades isikut tĂ”endava dokumendi;
‱ elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.
Saades isiku taotluse oma Ă”iguste teostamise kohta, veendub K.Konstruktor OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja tĂ€idab selle kooskĂ”las Ă”igusaktidega.

K.Konstruktor OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt nĂ€idatud kontaktaadressile tĂ€hitud kirjaga vĂ”i e-posti teel, arvestades vĂ”imaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi.

K.Konstruktor OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nĂ”uete tĂ€itmise kooskĂ”las Ă”igusaktidega ja isiku vastuvĂ€idete korral vĂ”tab vajalikud meetmed vastuvĂ€ite lahendamiseks. Siiski, kui see ei Ă”nnestu, on isikul Ă”igus pöörduda jĂ€relevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Ühenduse vĂ”tmine isikuga
K.Konstruktor OÜ vĂ”tab ĂŒhendust isikuga, kasutades isiku antud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress). K.Konstruktor OÜ edastab teavet lepingujĂ€rgsete teenuste kohta sĂ”lmitud lepingu ja/vĂ”i vĂ€ljastatud arve alusel (nĂ€iteks teenuste tarnimise vĂ”i muudatuste kooskĂ”lastamine, teave arvete kohta jm).

Kaubanduslikud teadaanded
K.Konstruktor OÜ vĂ”ib kasutada isikuandmeid turundus- ja kommunikatsioonitegevuses isikule teabe edastamiseks aktuaalsete pakkumiste ja uudiste kohta, mis vĂ”iksid isikule huvi pakkuda. Isik vĂ”ib mis tahes hetkel keelduda nende reklaampakkumiste saamisest ĂŒhel alljĂ€rgnevatest viisidest:
‱ kasutades kaubanduslikus teadaandes ettenĂ€htud automatiseeritud vĂ”imalust keelduda edaspidiste teadaannete saamisest, klĂ”psates keeldumise viitele vastava kaubandusliku teadaande (e-posti) lĂ”pus;
‱ saates e-kirja aadressile info@k-konstruktor.com;
‱ helistades K.Konstruktor OÜ bĂŒroosse 6562878;
‱ kohapeal K.Konstruktor OÜ bĂŒroos SĂ”pruse pst 29, 10615 Tallinn.
K.Konstruktor OÜ katkestab kaubanduslike teadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud isiku taotlus. Taotluse töötlemine viiakse lĂ€bi ĂŒhe tööpĂ€eva jooksul.

K.Konstruktor OÜ ei luba kunagi kolmandatel isikutel kasutada isikuandmeid reklaami ja kommunikatsiooni eesmĂ€rgil.

Muud tingimused
K.Konstruktor OÜ-l on Ă”igus teha privaatsuspoliitikas tĂ€iendusi, tehes poliitika kehtiva versiooni isikutele K.Konstruktor OÜ veebilehel kĂ€ttesaadavaks.

K.Konstruktor OÜ veebilehel vĂ”ib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna K.Konstruktor OÜ vastutust.