[:et]

Parema ja kiirema tulemuse saavutamiseks tuleb Teil kaasa võtta köögi plaan või eskiis koos mõõtude ning uste, akende, ventilatsiooni, vee ja elektripistikupesade asukohaga. Kappide paigutus ja liik sõltub Teie ruumi suurusest, pere koosseisust, paigutamist vajavate asjade hulgast ning kindlasti Teie mugavuse vajadusest. Hea vihje siit
Läbi tasub ka mõelda kõik Teie pere vajadused ning ootused ja määrata mööbliga seotud kulude piir või kulum. Eelarve tehnikale, kas integreeritud või eraldiseisvana. Kraanikauss, kas ümmargune, kandiline, ühe-kahe auguga, mis segisti. Ka valgustitel on määrav roll köögi disainimisel, alates uputatavatest halogeenvalgustitest kuni LED valgustiteni.
Kui kõik need küsimused on läbi arutatud teostame täpse mõõtmise peale mööbli tellimist.

Tasumine

Tellimuse vormistamisel soovime ettemaksuna 50% mööbli kogumaksumusest. Enne paigaldust alustamist tuleb tasuda teine pool kogusummast (kui ei ole kokkulepitud teisiti). Paigaldust mittenõudvate mööbliesemete puhul tasutakse teine osamakse 50% kogusummast enne mööbliüleandmist.

Kindel garantii

K.Konstruktor OÜ mööblile kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise aeg alates paigaldusest või üleandmise hetkest. Kõrvaldame kõik puudused, mis on tõestatult põhjustatud valmistamise defekti või materjali praagi poolt. Kasutame ainult Blum (Austria) furnituuri. Hingedele garantii 200 000 tsüklit kinni-lahti. Sahtlisüsteemidele garantii 150 000 tsüklit kinni-lahti.
Garantiinõuded ei kehti juhul, kui vigastused on põhjustatud liigsest koormusest, valest kasutamisest, valest tehnilisest hooldusest, ohutusnõuete mittetäitmisest, normaalsest kulumisest (kriimustused tööpindadel, kriimustused ja täkked fassaadidel, liigse vee sattumine naturaalpuidust pindadele ja tööpindade liitekohtadele jne).

Mööbli kasutus- ja hooldusjuhendit saad vaadata ja alla laadida siit: Mööbli kasutus- ja hooldusjuhend

[:ru]

Для достижения наилучшего и скорейшего результата Вам следует взять с собой план или эскиз кухни с указанием размеров и расположения дверей, окон, вентиляции, водоснабжения и электрических розеток. Размещение и вид шкафчиков зависит от размера Вашего помещения, состава семьи, количества вещей, требующих размещения, и, разумеется, Ваших потребностей в комфорте пользования. Хорошая подсказка находится здесь
Следует продумать все потребности и ожидания Вашей семьи, а также установить предел затрат и расходов, связанных с мебелью, и рассчитать смету на кухонную технику (интегрируемую или устанавливаемую отдельно). Необходимо решить, какой будет раковина – круглой или квадратной, с одним или двумя сливами, какой подойдёт смеситель? Также при дизайне кухни важную роль играют светильники – от утопленных галогенных ламп до светодиодных светильников.
Когда все эти вопросы будут рассмотрены, мы осуществим точные замеры мебели после оформления заказа.

Оплата

При оформлении заказа мы хотим получить в качестве предоплаты 50% от общей стоимости мебели. До начала установки следует оплатить вторую половину общей суммы (если не оговорено иное). В случае предметов мебели, не требующих установки, уплачивается второй взнос в размере 50% от общей суммы до передачи мебели.

Надежная гарантия

На мебель фирмы K.Konstruktor OÜ действует время подачи жалоб сроком 2 года с момента установки или передачи мебели. Мы устраняем все недостатки, относительно которых доказано, что они были обусловлены дефектом в изготовлении или браком материала. Гарантийные требования не действуют в том случае, если повреждения обусловлены чрезмерной нагрузкой, неправильной эксплуатацией, неправильным техническим обслуживанием, несоблюдением требований техники безопасности или нормальным износом (царапины рабочих поверхностей, царапины и зазубрины фасадов, попадание чрезмерного количества воды на поверхности из натуральной древесины и соединения рабочих поверхностей и т.д.).
Гарантийные требования не действуют в том случае, если повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой, неправильной эксплуатацией, неправильным техническим обслуживанием, невыполнением требований техники безопасности, обычным износом (царапины на рабочих поверхностях, царапины и пятна на фасадах, попадание чрезмерного количества воды на поверхности из натурального дерева и места соединений рабочих поверхностей и т. д.).
Мы используем исключительно фурнитуру фирмы Blum (Австрия). Гарантия на петли составляет 200 000 циклов открывания-закрывания. Гарантия на системы шкафчиков составляет 150 000 циклов открывания-закрывания.

Руководство по эксплуатации мебели и уходу за ней можно прочитать и скачать здесь: Руководство по эксплуатации мебели и уходу

[:]